Юнусобод тумани 117 мактабда Оилада ва жамиятда соглом турмуш тарзини яратиш хамда укувчи ёшларни ота – она ва узидан катталарга хурмат туйгусини уйготиш максадида «Соглом Оилада Соглом Бола» психологик акцияси утказилди.